نسیم خاک شیراز

این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن / یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین

 

هرگز نگذارید بو ببرند که بعد از رفتنشان چه بر شما گذشت
بگذارید در حسرت یک " دلسوزی آنی‌ " برای شما بمانند ...
در حسرت اینکه سرشان را با تامل تکان بدهند
و زیر لب بگویند " ببین با خودش و من چکار کرد "
حتی در حسرت یادآوری آنچه از خوب و بد که گذشت
یادتان باشد ، قدرت در دست شما است
که توانایی‌ عاشق شدن و دوست داشتن داشته اید
یادتان باشد ، آدم‌ های ضعیف که می روند
شایسته ی داشتن قلب و احساس شما نیستند
یادتان باشد ،
برگشت ، گاهی‌ سقوط به اعماق حقارتی دو جانبه است
قوی باشید و خوددار و بزرگ ...
آدم‌ های غمگین و دلشکسته و رنجور را هیچکس دوست ندارد .

 

" نیکی‌ فیروزکوهی "

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 18:35  توسط فانی  | 

مطالب قدیمی‌تر